НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Разглежда граждански и наказателни дела. Приоритет в работата на Районен съд - гр. Панагюрище е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки. Основна цел е придобиване характеристиките на модел на съд, отговарящ на изискванията на Европейския съюз.


УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО НАЧИНА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ


ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ В ПОЛЗА НА БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО СМЕТКАТА НА СЪДА ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, НАМИРАЩО СЕ В БЮРО СЪДИМОСТ – СТАЯ №15.

 

Заявления по заповедното производство

              Заявленията, свързани със заповедното производство по новия ГПК, в сила от 1 март 2008 г. са публикувани в извънредния брой 22 на Държавен вестник от 28. 02. 2008 г.

Можете да ги изтеглите от тук

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ

 

 

  


АКТУАЛНО

***

ЗАПОВЕД - СЪДЕБНА ВАКАНЦИЯ 2019г.

***
Ден на отворените врати в РС-Панагюрище 2019г.

***

Национален конкурс за ученическо есе
на тема „Откровено за съдебната власт”
регламент за участие


***


***
Достъп до съдебни дела

на Пазарджишки съдебен район


***
Профил на Купувача

***
Районен съд - П
анагюрище

предоставя електронно известяване,

чрез което ще изпраща съобщения

и призовки, в рамките на своята

компетентност и в зависимост от

заявеното с нарочно заявление

от страните.

e-mail: report@rspan.org

Заявление

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени